Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Lamio purpureі-Acerion tatarici Fitsailo 2007

Ligustro-Aceretum tatarici Fitsailo 2007

Діагностичні види: Acer tataricum, Crataegus fallacina, Fraxinus excelsior (juv.), Ligustrum vulgare.

Умови місцезростань: узлісся, упритул до лісу.

Поширення в Україні: південні регіони лісостепової та північні степової зон.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Ligustro-Aceretum tatarici Fitsailo 2007 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 413.

.