Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Prunion spinosae Soó (1931) 1940

Chamaecytiso ruthenici-Rhamnetum catharticae Fitsailo 2005

Діагностичні види: Chamaecytisus ruthenicus, Rhamnus cathartica, Spiraea hypericifolia.

Умови місцезростань: пологі лесові схили різної експозиції з досить змитими чорноземними ґрунтами.

Поширення в Україні: Кіровоградська, Полтавська і Черкаська області.

Синсозологічний статус: не має.  

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Chamaecytiso ruthenici-Rhamnetum catharticae Fitsailo 2005. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 409.

.