Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952

Roso vosagiacae-Coryletum Oberd. 1957

Діагностичні види: Cerasus mahaleb, Euphorbia cyparissias, Rosa biserrata, Ulmus minor.

Умови місцезростань: ділянки на південно-західних схилах різної крутості з вилугованими чорноземами. 

Поширення в Україні: Чернівецька обл.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Roso vosagiacae-Coryletum Oberd. 1957. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 406-407.

.