Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Asparago verticillati-Crataegion tauricae Korzhenevsky et Klуukin 1990

Crataego monogynae-Ligustretum Korzhenevsky et Klyukin 1990

Діагностичні види: Crataegus azarella, C. monogyna, Ligustrum vulgare.

Умови місцезростань: знижені форми рельєфу з виположеними бортами, які заповнені алювіально-делювіальними відкладами.

Поширення в Україні: Крим (Керченський півострів).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Crataego monogynae-Ligustretum Korzhenevsky et Klyukin 1990. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 408.

.