Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Prunion fruticosae Tx. 1952

Amygdalo-Caraganetum Fitsailo 2006

Діагностичні види: Amygdalus nana, Caragana frutex, Phlomis tuberosa, Rhamnus cathartica, Salvia nemorosa, Thalictrum minus.

Умови місцезростань: вирівняні степові ділянки на звичайних залишковокарбонатних малопотужних чорноземах на елювії сарматського вапняку.

Поширення в Україні: cтепова зона (Донецька і Луганська області).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 40A0). 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Amygdalo-Caraganetum Fitsailo 2006. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 411.

.