Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Lamio purpureі-Acerion tatarici Fitsailo 2007

Aceri tatarici-Cotinetum coggygriae Fitsailo 2007

Діагностичні види: Acer tataricum, Campanula rapunculus, Cotinus coggygria, Prunus stepposa, Valeriana rossica, Vicia tenuifolia.

Умови місцезростань: південні й південно-західні схили з виходами кристалічних порід.

Поширення в Україні: північна частина степової зони (басейн р. Південний Буг та її приток) — фрагментарно.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Aceri tatarici-Cotinetum coggygriae Fitsailo 2007. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 413.

.