Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952

Pado-Coryletum Moor 1958

Synonyms: Pruno-Ligustretum prunetosum padi (Moor 1958) Oberd. et T. Müller in Oberd. 1972.

Діагностичні види: Acer campestre, Corylus avellana, Glechoma hederacea, Padus avium, Poa nemoralis, Viola ambigua.

Умови місцезростань: узлісні чагарникові угруповання на сірих лісових ґрунтах.

Поширення в Україні: Вінницька і Чернівецька області.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Pado-Coryletum Moor 1958. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 406.

.