Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Prunion spinosae Soó (1931) 1940

Roso-Crataegetum fallacini Fitsailo 2006

Діагностичні види: Crataegus fallacina, Poa angustifolia, Rosa canina.

Умови місцезростань: звичайні безкарбонатні середньопотужні малогумусні чорноземи на елювії граніту.

Поширення в Україні: Степ.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Roso-Crataegetum fallacini Fitsailo 2006. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 410.

.