Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952

Prunetum mahaleb Nevole ex T. Müller 1986

Synonyms: Coronillo-Prunetum mahaleb Gallandat 1972.

Діагностичні види: Agrimonia eupatoria, Cerasus mahaleb, Crataegus curvisepala, Origanum vulgare, Securigera varia.

Умови місцезростань: перегини до балок і міжпасмові зниження навколо лісових ділянок.

Поширення в Україні: північні райони степової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 40A0). 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Prunetum mahaleb Nevole ex T. Müller 1986. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 407.

.