Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Prunion fruticosae Tx. 1952

Synonyms: Prunion spinoso-fruticosae Zólyomi et Jakucs 1957 (art. 2b); Amygdalion nanae Golub in Il’ina et al. 1991 (art. 1); Spiraeion mediae Borhidi et Varga 1998 (phantom); Spiraeion mediae Borhidi et Varga in Borhidi 1999 (art. 2b, 5); Spiraeion mediae Borhidi et Varga ex Borhidi 2003 (syntax. syn.); Amygdalion nanae Golub 2011 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Amygdalus nana, Asparagus polyphyllus, Caragana frutex, Galatella biflora, Rhamnus cathartica, Thalictrum minus.

Угруповання, що формуються на вирівняних ділянках верхніх частин схилів балок переважно південної експозиції, де ґрунти зазвичай знаходяться на початковій стадії вилуговування. 

Література: Фіцайло Т.В. Союз Prunion fruticosae Tx. 1952. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 410-411.

.