Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Synonyms: Lemnion Koch et Tx. 1954 (phantom); Lemnion minoris Tx. 1955 (art. 2b); Lemnion gibbae Oberd. 1956 (phantom); Lemno-Salvinion natantis Slavnić 1956 (syntax. syn.); Lemnion Koch et Tx. in Oberd. 1957 (art. 31); Lemnion trisulcae Den Hartog et Segal 1964 (syntax. syn.); Azollo-Salvinion Passarge 1964 (phantom); Lemnion gibbae Tx. et Schwabe in Tx. 1974 (syntax. syn.); Riccio-Lemnion trisulcae (Den Hartog et Segal 1964) Tx. et Schwabe-Braun in Tx. 1974 (phantom); Lemno-Riccion Passarge 1977 (phantom); Azollo-Salvinion Passarge 1978 (art. 2b); Riccio-Lemnion trisulcae Schwabe-Braun in Tx. 1981 (art. 29).

Діагностичні види: Lemna gibba, L. minor, L. trisulca, Salvinia natans, Spirodela polyrrhiza, Wolffia arrhiza.

Угруповання дрібних плейстофітів відкритих і затінених ділянок замкнутих, рідше — слабопроточних водойм, що відзначаються високим ступенем трофності води.

.