Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967

Synonyms: Lemno-Azolletum carolinianae Borhidi et Muniz 1983.

Діагностичні види: Azolla caroliniana, Lemna minor.

Умови місцезростань: замкнуті або слабопроточні відкриті та помірно затінені водойми, що добре прогріваються, зі слаболужною або нейтральною реакцією середовища, мулисто-піщаними донними відкладами, товщею води 30— 50 см, коливанням її рівня протягом періоду вегетації. В озерах, старицях, ставках, водосховищах, занедбаних меліоративних каналах.

Поширення в Україні: долина і дельта Кілійського гирла р. Дунай — спорадично.

Синсозологічний статус: високим ступенем константності в угрупованнях асоціації відзначаються Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України) та Wolffia arrhiza (вид, занесений до Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ ЄЕС (№ 3150).

.