Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954

Synonyms: Lemno-Spirodeletum Slavnić 1956 (phantom).

Діагностичні види: Lemna minor, Spirodela polyrrhiza.

Умови місцезростань: замкнуті або слабопроточні водойми з нейтральною чи слаболужною реакцією середовища, товщею води 20—100 см, помірним коливанням її рівня протягом періоду вегетації і мулисто-піщаними донними відкладами. В озерах, старицях, водоймах боліт, ставках, водосховищах, занедбаних меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Лісостеп, Степ, Закарпатська рівнина — зазвичай, Полісся, передгірський пояс Карпат — спорадично, передгірський пояс Криму — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.