Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Callitricho-Lemnetum minoris Weber 1969

Діагностичні види: Callitriche palustris, Lemna minor.

Умови місцезростань: евтрофні, рідше — мезотрофні водойми, помірнопроточні й непроточні, зі слабокислою або нейтральною реакцією середовища, товщею води 10—40 см, незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня, піщаними, мулисто-піщаними та мулисто-торф’янистими донними відкладами. Угруповання трапляються на прибережних ділянках із ґрунтовим і поверхневим підтопленням, у занедбаних каналах, затоках малих річок, струмках.

Поширення в Україні: Полісся, північні райони Лісостепу — спорадично, південні райони Лісостепу, Закарпатська рівнина — рідко, Степ — дуже рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону (Callitriche palustris) занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.