Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Lemno-Azolletum filiculoidis Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952

Діагностичні види: Azolla filiculoides, Lemna minor.

Умови місцезростань: замкнуті й слабопроточні злегка затінені водойми, що добре прогріваються, зі слаболужною реакцією середовища, мулисто-піщаними чи мулистими донними відкладами, товщею води 30—50 см та помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями її рівня. В озерах, старицях, ставках, водосховищах, занедбаних меліоративних каналах. Угруповання асоціації характерні для ділянок, що затоплюються лише у весняно-літній період.

Поширення в Україні: долина і дельта Кілійського гирла р. Дунай — спорадично.

Синсозологічний статус: у складі угруповань синтаксону з високим ступенем константності трапляються Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України) та Callitriche palustris (вид, занесений до Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.