Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Spirodeletum polyrhizae Koch 1954

Synonyms: Spirodeletum polyrhizae (Kelhоfer 1915) Koch 1954.

Діагностичні види: Spirodela polyrrhiza.

Умови місцезростань: мезотрофні й евтрофні замкнуті, рідше — слабопроточні, прісноводні й слабосолонуватоводні водойми з високим вмістом азотних сполук, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, її товщею від 30 до 50—70 см, слаболужною чи нейтральною реакцією середовища. В озерах, старицях, водосховищах, водоймах боліт, занедбаних меліоративних каналах, рисових чеках, ставках, тимчасових водоймах.

Поширення в Україні: Лісостеп, Степ, Закарпатська рівнина — зазвичай, Полісся, Карпати (від низинного до передгірського поясу), передгірський пояс Криму — спорадично.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.