Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Synonyms: Halocnemetea irano-anatolicae Zohary 1973 (art. 2b); Halostachyetea Chapman 1974 (art. 2b); Kalidietea Mirkin et al. 1988 (art. 1, 2b); Halocnemetea strobilacei Asri et Ghorbanli 1997 (art. 2b); Climacopteretea crassae Akhani 2004 (art. 3f, 5); Petrosimonio-Kalidietea caspici Mucina in Lysenko 2011 (art. 2b, 3b).

Діагностичні види: Halocnemum strobilaceum, Salicornia perennans.

Угруповання з переважанням сукулентних багаторічних чагарничкових і напівчагарничкових облігатних гіпергалофітів на солончаках у внутрішньоконтинентальних регіонах Євразії. 

Література: Дзюба Т.П. КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 335.

.