Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Salicornio prostratae-Halocnemetum strobilaceae Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky 2000 corr. Grechushkina et al. 2010

Synonyms: Salicornio-Halocnemetum Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 2a).

Діагностичні види: Halocnemum strobilaceum, Salicornia perennans.

Умови місцезростань: прибережні знижені ділянки, для яких характерні нагінні явища; зволожені території, де формування пухких солончаків знаходиться на початковій стадії або відсутнє; суглинисті пухкі солончаки, у яких на глибині 0,3—0,4 м відкладаються кристали гіпсу.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1530). Діагностичний вид Halocnemum strobilaceum знаходиться на межі свого географічного ареалу і є регіонально рідкісним. У складі угруповань беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica, Європейського Червоного списку та Червоної книги України — Lepidium syvaschicum, Червоної книги України — Limonium tschurjukiense. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Salicornio prostratae-Halocnemetum strobilaceae Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky 2000 corr. Grechushkina et al. 2010. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 338.

.