Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Limonio caspii-Salicornietum Korzhenevsky et Klyukin 1990 nom. inval. (art. 2a)

Діагностичні види: Limonium caspium, Salicornia perennans.

Умови місцезростань: знижені ділянки з глинистими або мулистими засоленими ґрунтами; ділянки локальних алювіальних мікропідвищень, де спостерігаються згінно-нагінні явища; пухкі суглинисті вологі солончаки навколо лиманів, глибоких мулистих улоговин, а також ділянки днищ озер, які пересихають.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). У їх складі беруть участь занесені до Червоного списку МСОП, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря Frankenia pulverulenta, Європейського Червоного списку — Puccinellia syvaschica, Червоної книги України — Limonium tschurjukiense. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Limonio caspii-Salicornietum Korzhenevsky et Klyukin 1990 nom. inval. (art. 2a). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 337-338.

.