Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Suaedo salsae-Halocnemetum Golub et Tchorbadze 1989

Діагностичні види: Halocnemum strobilaceum, Salicornia perennans, Suaeda salsa.

Умови місцезростань: солончаки, які зазнають тривалого або систематичного підтоплення; ділянки на мулисто-глинистих солончакових ґрунтах зі значною участю черепашки.

Поширення в Україні: приморські території Дунайсько-Дністровського та Дністровсько-Дніпровського межиріч.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1530). Діагностичний вид Halocnemum strobilaceum є регіонально рідкісним і зростає на межі свого географічного ареалу. У складі угруповань асоціації також беруть участь занесена до Європейського Червоного списку Suaeda baccifera та субендемічний вид Puccinellia bilykiana. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Suaedo salsae-Halocnemetum Golub et Tchorbadze 1989. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 339.

.