Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae Shelуag-Sosonko et al. 1989

Діагностичні види: Halimione verrucifera, Puccinellia fominii.

Умови місцезростань: рівнинні ділянки із суглинистими пухкими вологими солончаковими ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: діагностичним видом є північно-приазовський субендем Puccinellia fominii. У складі угруповань синтаксону беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica, Європейського Червоного списку та Червоної книги України — Lepidium syvaschicum, Червоної книги України — Limonium tschurjukiense. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellio fominii-Halimionetum verruciferae Shelуag-Sosonko et al. 1989. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 336.

.