Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Halimionetum verruciferae (Keller 1923) Ţopa 1939

Діагностичні види: Halimione verrucifera. 

Умови місцезростань: короткозаливні рівнинні ділянки з глейовочерепашковими ґрунтами. 

Поширення в Україні: Причорномор’я, Приазов’я та Лівобережжя Середнього Дніпра і його приток. 

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Halimionetum verruciferae (Keller 1923) Ţopa 1939. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 337.

.