Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Puccinellietum syvaschicae Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987

Діагностичні види: Limonium meyeri, Puccinellia fominii, P. syvaschica.

Умови місцезростань: вогкі солонці й солончаки.

Поширення в Україні: Присивашшя, о-в Джарилгач.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). Діагностичними видами є занесена до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica та північно-приазовський субендем P. fominii. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellietum syvaschicae Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 341.

.