Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Puccinellietum fominii Solomakha et Shelуag-Sosonko ex Golub 1994

Synonyms: Puccinellietum fominii Solomakha et Shelуag-Sosonko 1984 (art. 2a).

Діагностичні види: Artemisia santonica, Petrosimonia oppositifolia, Puccinellia fominii.

Умови місцезростань: верхів’я невисоких пасм, мікропідвищення з нагінним підтопленням.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). Діагностичним видом є північно-приазовський субендем Puccinellia fominii. В угрупованнях беруть участь занесені до Червоного списку МСОП, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря Frankenia pulverulenta, Європейського Червоного списку — Puccinellia syvaschica. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellietum fominii Solomakha et Shelуag-Sosonko ex Golub 1994. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 340-341.

.