Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Halocnemo-Limonietum caspii Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky 2000

Synonyms: Halocnemo-Limonietum caspii Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 2a).

Діагностичні види: Halocnemum strobilaceum, Limonium caspium, Salicornia perennans.

Умови місцезростань: підвищені ділянки на черепашково-піщаних солончаках, інколи з домішкою мулисто-глинистої фракції, які майже не підпадають під вплив нагінних явищ у період вегетації; а також ділянки, що знаходяться на початкових стадіях формування пухких солончаків.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: діагностичними видами є причорноморськокаспійський субендем Limonium caspium та регіонально рідкісний вид, що зростає на межі свого ареалу — Halocnemum strobilaceum. У складі угруповань беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica, Червоної книги України — Limonium tschurjukiense. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Halocnemo-Limonietum caspii Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 337.

.