Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Puccinellio fominii-Halocnemetum Shelуag-Sosonko et al. 1989

Діагностичні види: Halocnemum strobilaceum, Puccinellia fominii.

Умови місцезростань: пухкі солончаки на ділянках, де вплив згінно-нагінних явищ незначний; міжп’єдестальні невеликі зниження, а також приматерикові частини морських кіс та мокрі солончаки, сформовані на ділянках пересохлих лиманів з мулистими ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: діагностичними видами асоціації є північно-приазовський субендем Puccinellia fominii та регіонально рідкісний вид, що зростає на межі свого географічного ареалу — Halocnemum strobilaceum. У складі угруповань також беруть участь занесені до Червоного списку МСОП Puccinellia syvaschica (з високим ступенем постійності), Червоного списку МСОП, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря — Frankenia pulverulenta, Європейського Червоного списку та Червоної книги України — Lepidium syvaschicum. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellio fominii-Halocnemetum Shelуag-Sosonko et al. 1989 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 338-339.

.