Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Artemisio santonicae-Puccinellietum fominii Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987

Діагностичні види: Artemisia santonica, Limonium meyeri, Puccinellia fominii, Salicornia perennans.

Умови місцезростань: незаливні ділянки солончаків приморської смуги, мікродепресії морських кіс, зниження на глибокостовпчастих солонцях.

Поширення в Україні: Причорномор’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). Діагностичним видом є північно-приазовський субендем Puccinellia fominii. З високою константністю в угрупованнях беруть участь занесені до Червоного списку МСОП, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря Frankenia pulverulenta, Європейського Червоного списку — Puccinellia syvaschica, Червоної книги України — Limonium tschurjukiense. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Artemisio santonicae-Puccinellietum fominii Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 340.

.