Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Puccinellio fominii-Limonietum suffruticosi Dubyna, Neuhäuslová, Dziuba et al. 2004

[Limonietum suffruticosi Golub et Tchorbadze 1989 sensu Dubyna et al. 2007].

Діагностичні види: Limonium suffruticosum, Puccinellia fominii.

Умови місцезростань: локальні підвищення або смуги із суглинистими солончаками і мінімальним впливом літніх нагінних явищ; периферійні ділянки розмитих п’єдесталів островів.

Поширення в Україні: острови затоки Сиваш.

Синсозологічний статус: діагностичними видами є північно-приазовський субендем Puccinellia fominii та вид, що знаходиться на межі свого географічного ареалу — Limonium suffruticosum. У складі угруповань асоціації також беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica, до Червоної книги України — Limonium tschurjukiense.

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellio fominii-Limonietum suffruticosi Dubyna, Neuhäuslová, Dziuba et al. 2004. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 336.

.