Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Puccinellietum bilykianae Umanetz et I. Solomakha in Dubyna, Dziuba et Iemelianova 2013

Synonyms: Puccinellietum bilykianae Umanetz et I. Solomakha 1998 (art. 3o, 5).

Діагностичні види: Artemisia santonica, Puccinellia bilykiana, Salicornia perennans, Spergularia marina.

Умови місцезростань: мікропідвищення із замуленими черепашково-піщаними ґрунтами, що періодично підтоплюються мінералізованими водами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Лівобережжя Cереднього Дніпра і його приток.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). Діагностичним видом синтаксону є субендем Puccinellia bilykiana. У складі угруповань бере участь занесений до Червоної книги Чорного моря Allium guttatum. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Puccinellietum bilykianae Umanetz et I. Solomakha in Dubyna, Dziuba et Iemelianova 2013. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 341.

.