Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Діагностичні види: Artemisia arenaria, Asperula setulosa, Cynanchum acutum, Festuca beckerі, Heliotropium dolosum.

Угруповання причорноморських і приазовських степів з піщаними та піщано-черепашковими ґрунтами. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba all. nov. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 281.

.