Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Plantaginetum arenariae (Buia et al. 1960) Popescu et Sanda 1987

Діагностичні види: Plantago arenaria.

Умови місцезростань: вирівняні ділянки приморських дюн.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: у складі угруповань беруть участь занесені до Додатку I Бернської Конвенції і Червоної книги України Alyssum borzaeanum, Європейського Червоного списку — Tragopogon borysthenicus, до Червоної книги України — Stipa borysthenica. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Plantaginetum arenariae (Buia et al. 1960) Popescu et Sanda 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 282.

.