Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Secaletum sylvestre Popescu et Sanda 1973

Діагностичні види: Secale sylvestre.

Умови місцезростань: вирівняні вершини дюн, що видуваються та витоптуються.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я, Лівобережне Придніпров’я.

Синсозологічний статус: у складі угруповань беруть участь занесені до Червоної книги України Glycyrrhiza glabra, Astragalus onobrychis, Crambe pontica і Astrodaucus littoralis, Червоної книги Чорного моря — Eryngium maritimum. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Secaletum sylvestre Popescu et Sanda 1973. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 282.

.