Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Festucetum beckeri Ad. Oprea 1998

Діагностичні види: Echium vulgare, Festuca beckerі, Falcaria vulgaris, Polygonum arenarium.

Умови місцезростань: приморські дюни та їхні схили, схили прирічкових дюн.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я. 

 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Festucetum beckeri Ad. Oprea 1998. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 281-282.

.