Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Secali-Cynodontetum dactyli Dubyna, Neuhäuslová et Shelуag-Sosonko 1995

Діагностичні види: Anisantha tectorum, Cynanchum acutum, Cynodon dactylon, Elytrigia elongata, Secale sylvestre.

Умови місцезростань: порушені випасанням ділянки невисоких дюн приморських і прирічкових арен.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: у складі угруповань беруть участь занесені до Червоного списку МСОП Agropyron dasyanthum, Європейського Червоного списку — Tragopogon borysthenicus, Додатку I Бернської Конвенції та Червоної книги України — Alyssum borzaeanum, Червоної книги України — Stipa borysthenica.

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Secali-Cynodontetum dactyli Dubyna, Neuhäuslová et Shelуag-Sosonko 1995. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 285.

.