Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Secali sylvestri-Brometum tectorum Hargitai 1940

Діагностичні види: Anisantha tectorum, Secale sylvestre.

Умови місцезростань: вирівняні ділянки приморських дюн, порушені випасанням.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6260). У їх складі з високою константністю беруть участь види, занесені до Червоної книги України: Crambe pontica, Astrodaucus littoralis, Astragalus onobrychis. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Secali sylvestri-Brometum tectorum Hargitai 1940. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 282.

.