Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Allio guttati-Festucetum rupicolae Umanets et Solomakha 1999

Діагностичні види: Agropyron lavrenkoanum, Allium guttatum, Festuca rupicola, Sisymbrium polymorphum.

Умови місцезростань: луговини у понижених частинах піщаного степу з дерновими і дерново-лучними піщаними ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я (Чорноморський біосферний заповідник).

Синсозологічний статус: діагностичний вид Allium guttatum занесений до Червоної книги Чорного моря. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Allio guttati-Festucetum rupicolae Umanets et Solomakha 1999. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 286.

.