Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Salici rosmarinifoliae-Holoschoenetum vulgaris Mititelu et al. 1973

Діагностичні види: Gypsophila paniculata, Koeleria glauca, Salix rosmarinifolia, Scirpoides holoschoenus, Syrenia cana.

Умови місцезростань: міждюнні депресії з близьким заляганням ґрунтових вод.

Поширення в Україні: Західне і Центральне Причорномор’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Salici rosmarinifoliae-Holoschoenetum vulgaris Mititelu et al. 1973. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 286.

.