Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Secali-Stipetum borysthenicae Korzhenevsky 1986

Synonyms: Secali-Stipetum borysthenicae Korzhenevsky ex Dubyna, Neuhäuslová et ShelуagSosonko 1995 nom. superfl. (art. 29a, c).

Діагностичні види: Cynodon dactylon, Secale sylvestre, Stipa borysthenica.

Умови місцезростань: невисокі ділянки приморських дюн. Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Secali-Stipetum borysthenicae Korzhenevsky 1986. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 283.

.