Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Dauco guttati-Chrysopogonetum grylli Popescu, Sanda et Doltu 1980

Діагностичні види: Chrysopogon gryllus, Cynanchum acutum, Dianthus bessarabicus, Inula salicina, Linum austriacum, Plantago lanceolata.

Умови місцезростань: вирівняні ділянки невисоких дюн, мікродепресії.

Поширення в Україні: Жебриянське приморське пасмо, о-в Джарилгач.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6260). Діагностичними видами є занесені до Червоної книги України і Червоної книги Чорного моря Chrysopogon gryllus, Європейського Червоного списку і Червоної книги України — Dianthus bessarabicus. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Dauco guttati-Chrysopogonetum grylli Popescu, Sanda et Doltu 1980. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 285.

.