Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Carici colchicae-Holoschoenetum vulgaris Sorbu et al. 1995

Діагностичні види: Carex ligerica, Scirpoides holoschoenus.

Умови місцезростань: неглибокі депресії приморських дюн і арен.

Поширення в Україні: Причорномор’я.

 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Carici colchicae-Holoschoenetum vulgaris Sorbu et al. 1995. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 283.

.