Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС SEDO-SCLERANTHETEA BR.-BL. 1955

Synonyms: Bryo-Thero-Graminetea Pignatti 1953 (art. 34c); Festuco-Sedetea Oberd. 1957 (art. 3b); Xerobrometo-Sedetea Doing 1963 (orig. form) (art. 2b); Sedo albi subsp. albi-Scleranthetea perennis subsp. perennis Br.-Bl. 1955 em. de Foucault 1999 (orig. form) (art. 40).

Діагностичні види: Achillea submillefolium, Berteroa incana, Centaurea stoebe, Ceratodon purpureus, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Grimmia laevigata, Potentilla argentea, Xanthoparmelia somloensis. 

Піонерні угруповання, що формуються на виходах карбонатів, продуктах трансформації кристалічних порід, уламках, пролювіальних, делювіальних відкладах з піском на вершинах, поличках, біля підніжжя схилів та на щільних виступах кристалічних порід, «лобах», оголених каменях, де переважають денудаційні процеси.

Література: Дідух Я.П. КЛАС SEDO-SCLERANTHETEA BR.-BL. 1955. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 443-444.

.