Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС SEDO-SCLERANTHETEA BR.-BL. 1955

Союз Sedo-Sсleranthion Br.-Bl. et Rіchard 1950

Sempervivo ruthenici-Sedetum ruprechtiі Didukh et Kontar 1998

Synonyms: Thymo pulegioidis-Festucetum ovinae Oberd. 1957 p. p.

Діагностичні види: Allium oleraceum, Asplenium septentrionale, Berteroa incana, Echium vulgare, Hylotelephium polonicum, Phleum phleoides, Sempervivum ruthenicum.

Умови місцезростань: освітлені, відкриті або злегка затінені, найчастіше південної експозиції, відслонення кристалічних порід у вигляді «кам’яних лобів», полиць, уступів на крутих (30—60°) кам’янистих схилах, де нагромаджується дрібнозем та пісок.

Поширення в Україні: Центральне Полісся та Центральне Поділля в місцях виходу на поверхню Українського кристалічного щита.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8230). 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Sempervivo ruthenici-Sedetum ruprechtiі Didukh et Kontar 1998. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 447-448.

.