Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС SEDO-SCLERANTHETEA BR.-BL. 1955

Союз Alysso alyssoidis-Sedion Oberd. et T. Müller in T. Müller 1961

Minuartio auctae-Festucetum pallentis Onyshchenko 2001

Діагностичні види: Alyssum desertorum, Asplenium ruta-muraria, Festuca pallens, Minuartia aucta.

Умови місцезростань: добре освітлені скелі з карбонатних порід різної експозиції та крутості.

Поширення в Україні: Західне Поділля.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6110). До діагностичних видів входить Festuca pallens, занесена до Червоної книги України. 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Minuartio auctae-Festucetum pallentis Onyshchenko 2001. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 445.

.