Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС SEDO-SCLERANTHETEA BR.-BL. 1955

Союз Sedo-Sсleranthion Br.-Bl. et Rіchard 1950

Vincetoxico hirundinariae-Rumicetum acetosellae Didukh et Kontar 1998

Synonyms: Thymo pulegioidis-Festucetum ovinae Oberd. 1957 р. p.

Діагностичні види: Festuca ovina, Parmelia sulcata, Pilosella officinarum, Plantago lanceolata, Polytrichum piliferum, Rumex acetosella, Sedum acre, S. sexangulare, Trifolium arvense, Vincetoxicum hirundinaria.

Умови місцезростань: малопотужні дрібноземні ранкери на сухих, відкритих, добре освітлених відслоненнях кристалічних порід.

Поширення в Україні: південь Центрального Полісся.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8230). 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Vincetoxico hirundinariae-Rumicetum acetosellae Didukh et Kontar 1998. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 448.

.