Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС SEDO-SCLERANTHETEA BR.-BL. 1955

Союз Sedo-Sсleranthion Br.-Bl. et Rіchard 1950

Sedo acri-Dianthetum hypanici Solomakha et al. 2006

Діагностичні види: Dianthus hypanicus, Sedum acre.

Умови місцезростань: екстремальні екотопи, що формуються на гранітних відслоненнях, зокрема у виїмках брил, тріщинах скель, на осипах, схилах південної або східної експозицій незначної крутості. 

Поширення в Україні: відслонення Українського кристалічного щита у пониззі р. Південний Буг.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8230). Діагностичний вид Dianthus hypanicus занесений до Червоної книги України та Європейського Червоного списку. 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Sedo acri-Dianthetum hypanici Solomakha et al. 2006. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 448-449.

.