Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС SEDO-SCLERANTHETEA BR.-BL. 1955

Союз Alysso alyssoidis-Sedion Oberd. et T. Müller in T. Müller 1961

Aurinio saxatilis-Allietum podolici Onyshchenko 2001

Діагностичні види: Allium podolicum, Cardaminopsis arenosa, Cephalaria uralensis, Galium campanulatum, Seseli libanotis ssp. intermedium, Thymus oblongifolius. 

Умови місцезростань: відслонення вапняків різної експозиції і крутості зі слабосформованими ґрунтами в умовах достатнього освітлення.

Поширення в Україні: Західне Поділля (природний заповідник «Медобори», національний природний парк «Подільські Товтри»).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6110). 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Aurinio saxatilis-Allietum podolici Onyshchenko 2001. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 444-445.

.