Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС SEDO-SCLERANTHETEA BR.-BL. 1955

Союз Alysso alyssoidis-Sedion Oberd. et T. Müller in T. Müller 1961

Saxifragо tridactylitae-Poetum compressae (Krech 1945) Géhu et Lezig 1957

Діагностичні види: Asplenium trichomanes, Arabis sagittata, Cystopteris fragilis, Poa compressa, Saxifraga tridactylites.

Умови місцезростань: добре освітлені, прогріті, сухі полички відслонень карбонатних порід, де накопичується дрібнозем (вапняків, пісковиків).

Поширення в Україні: круті береги р. Дністер та його приток.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6110). 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Saxifragо tridactylitae-Poetum compressae (Krech 1945) Géhu et Lezig 1957. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 445.

.