Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС SEDO-SCLERANTHETEA BR.-BL. 1955

Союз Sedo-Sсleranthion Br.-Bl. et Rіchard 1950

Melico transsilvanicae-Sedetum ruprechtii Kontar 2000

Synonyms: Thymo pulegioidis-Festucetum ovinae Oberd. 1957 р. р. 

Діагностичні види: Abietinella abietina, Grimmia pulvinata, Hylotelephium polonicum, Hypnum cupressiforme, Melica transsilvanica, Verbascum lychnitis.

Умови місцезростань: горизонтальні полиці, карнизи, сходинкоподібні уступи на відкритих, освітлених, найчастіше південних схилах різної крутості (30— 90°), часто тріщини високих вертикальних стінок, утворених виходами кристалічних порід.

Поширення в Україні: відслонення Українського кристалічного щита у Центральному Поділлі та Придніпров’ї.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8230). 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Melico transsilvanicae-Sedetum ruprechtii Kontar 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 448.

.