Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС SEDO-SCLERANTHETEA BR.-BL. 1955

Союз Sedo-Sсleranthion Br.-Bl. et Rіchard 1950

Synonyms: Sedo-Scleranthion Br.-Bl. 1949 (art. 2b); Sedo-Scleranthion Br.-Bl. 1950 (art. 31); Sedo-Scleranthion Br.-Bl. 1955 (art. 31); Sempervivo-Sedion (Br.-Bl. 1955) T. Müller 1961 (art. 29); Rumici acetosellae-Scleranthion perennis de Foucault 1999 (phantom); Rumici acetosellae-Scleranthion perennis de Foucault 2001 (art. 3b).

Діагностичні види: Ceratodon purpureus, Grimmia laevigata, Hedwigia ciliata, Hypnum cupressiforme, Pilosella officinarum, Poa compressa, Polytrichum piliferum, Rumex acetosella, Steris viscaria.

Піонерна рослинність на щільних кам’янистих субстратах за наявності місцями малопотужних дрібноземів, відкритих, добре освітлених крутих схилів скельних виходів кислих кристалічних порід помірної зони Європи. 

Література: Дідух Я.П. Союз Sedo-Sсleranthion Br.-Bl. et Rіchard 1950. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 447.

.