Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС POLYGONO-POETEA ANNUAE RIVAS-MARTÍNEZ 1975

Synonyms: Coronopodo-Polygonetea avicularis Lohmeyer 1970 (art. 3b); Polygono-Poetea annuae Rivas-Martínez in Géhu 1973; Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975 corr. Rivas-Martínez et al. 1991.


Діагностичні види: Bryum argenteum, Herniaria glabra, Lepidium ruderale, Lolium perenne, Lepidotheca suaveolens, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare agg., Sclerochloa dura.

Рудеральні низькорослі угруповання однорічників і багаторічників, що формуються під впливом витоптування і випасання на ущільнених субстратах, частково нітрифікованих, в умовах як недостатнього зволоження, так і різких його коливань, переважно на відкритих місцезростаннях.

.